Meld je aan

Welke eisen stelt DDiD aan een ontwerper?

DDiD werft en selecteert ontwerpers die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen en die kennis hebben van marktgericht ontwerpen, bijzondere producten en materialen/grondstoffen en bijbehorende productiemethoden.

Ontwerpers moeten minimaal 3 tot 5 jaar werkervaring hebben om aan een DDiD opdracht deel te kunnen nemen. Maar ook als je net bent afgestudeerd, kun je je bij ons aanmelden – misschien kunnen we je niet direct helpen, maar wellicht in de toekomst!

Je bent in Nederland gevestigd of je hebt de Nederlandse nationaliteit

Alle ontwerp disciplines worden opgenomen in de DDiD database. Gezien de aard van onze opdrachtgevers bemiddelen wij met name product- en mode ontwerpers.

Meld je per email aan via info@ddid.nl Graag met bijgevoegd cv en motivatie.

We behandelen je gegevens vertrouwelijk en verstrekken alleen informatie aan opdrachtgevers met jouw uitdrukkelijk toestemming. Geen enkele andere partij dan DDiD zelf heeft toegang tot jouw gegevens.

Je contactgegevens worden automatisch in onze database opgenomen. Je ontvangt dan onze nieuwsbrief en overige mailings betreffende DDiD. Mocht je hier geen prijs op stellen, dan kun je je via de eerste nieuwsbrief die je ontvangt afmelden.

Het selectieproces

Na je (kostenloze) inschrijving neemt DDiD contact met je op en wordt je opgenomen in de DDiD ontwerpers database. Voor elke opdracht zoekt DDiD in haar bestand naar een bijpassende ontwerper. Er volgt een kennismakings- en intakegesprek. In dit gesprek worden de opdracht en begeleidende voorwaarden besproken. DDiD maakt een selectie van kandidaten en stelt ontwerpers die het best aansluiten bij het profiel aan de opdrachtgever voor.

De uiteindelijke overeenkomst voor de opdracht sluit je zelf als ontwerper met de opdrachtgever. DDiD kan daarbij ondersteunen.