Nieuwe circulaire invalshoeken

Slow-Cabins-DDiD

Foto (c) Thomas De Breyne

“In de juiste setting, met goede begeleiding, ben je in staat om met echt vernieuwende ideeën te komen die het lineaire denken doorbreken.”  – Jeroen Kerssens / BK Cookware – Part of Royal Delft Group

“De track verlegde mijn focus van recycling naar levensduurverlenging.” – Marjolijne Gyurik / Flokk –

 

Samen met CIRCO verkennen bedrijven de mogelijkheden van circulair ondernemen en ontwerpen. Tijdens de Circular Business Design Tracks – een serie van drie eendaagse workshops over een periode van twee maanden – leren bedrijven circulaire kansen zien en zetten ze concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en businessmodellen. CIRCO brengt bedrijven binnen een keten bij elkaar in sectorspecifieke Tracks, of zorgt voor uitwisseling van nieuwe inzichten uit andere sectoren met de zogenaamde Open Inschrijvingen.

DDiD trainde een groot aantal bedrijven in circulair ondernemen. Zowel gerenommeerde bedrijven als start-ups deden mee: bedrijven met uiteenlopende producten en diensten bovendien. Eco mobile cabins bijvoorbeeld, en racefietsen, pannen en keukengerei, maar we zagen ook een kringloopbedrijf, een wasdrogersystemen producent, een producent van OV-meubilair en een ingenieurs- / ontwerpbureau. Op deze manier krijgen deelnemers veel verschillende inzichten van andere bedrijven. Een bijzondere samenwerking die de deelnemers als zeer positief ervoeren.

Zo uiteenlopend als de producten en diensten van de deelnemende bedrijven, zo divers zijn ook ontwikkelpaden die zij voor zich zien. Er waren bijvoorbeeld producenten bij die nadenken over het in eigendom houden van hun producten, wat leidt tot andere contractvormen met hun klanten. Vanuit het inzicht dat de economische levensduur van producten die zij leveren veel korter is dan de technische levensduur (10 versus 20 jaar), zagen deze producenten kansen in het product as a service – businessmodel.

Hersens kraken

We zagen bedrijven die vrij disruptief aan de gang wilden gaan en in één keer de eindgebruiker beter wilden bereiken, door dealers uit te schakelen of een andere rol te geven. Maar voor weer een derde bedrijf, een importeur die een merk van een ander vertegenwoordigt, kan het juist lastig zijn om invloed op de gehele keten uit te oefenen. Zij zagen weer andere kansen van een circulaire business ontstaan na de initiële verkoop en kwamen zelfs met nieuwe producten door de inzet van hergebruik en circulair ontwerp. Kortom: het speelveld verandert en de opstelling in het veld gaat op zijn kop. Hersens werden gekraakt om een mogelijk circulaire businessmodel concreet uit te werken.

Bedrijven gaven aan dat de diversiteit van de verschillende branches geen belemmering was voor het verkennen van circulaire kansen. Integendeel! De diversiteit leidde tot een open sfeer en de wil om informatie met elkaar te delen. Transparantie in circulair ondernemen is een voorwaarde en de Open Inschrijving reikt hiervoor een platform aan. Zo was het voor een bepaalde deelnemer niet handig geweest om in een groep met de eigen keten of branche te zitten, omdat de concurrentie nog even buiten beschouwing moest blijven. Nu kon hij juist wel open zijn over zijn ideeën, feedback ontvangen en dit idee verder ontwikkelen. Daarna volgt natuurlijk wel de stap om te gaan praten met de concurrent, want samenwerking in de keten is vaak een voorwaarde voor succes. Voor die actie op ketenniveau kunnen bedrijven weer deelnemen aan een sectorspecifieke Circular Business Design Track, voor de Bouw bijvoorbeeld, Kunststoffen, Interieurbouw en Meubelindustrie of de Metaalindustrie.

Nieuwe realiteit

Aan het einde van de driedaagse workshop was de groep hecht met elkaar geworden en wil men graag met elkaar contact houden. Een mooie bijkomstigheid is dat sommige bedrijven met elkaar zaken gaan doen. Zo kregen we na afloop berichten van deelnemers dat de een bij de ander een circulaire vloer gaat laten leggen. Een ander bedrijf wil een refurbish-dienst bij een andere deelnemer onder brengen.

Het is natuurlijk best moeilijk om te concurreren met het hyper efficiënte lineaire businessmodel dat vooral gericht is op het verkopen van zo veel mogelijk nieuwe producten. Maar de circulaire economie, gedreven door schaarste en regelgeving, wordt de nieuwe realiteit. En onze deelnemers gaan vast aan de slag met de kansen die deze transitie ondernemers biedt. En dat kan stapje voor stapje, zoals een Belgische deelnemer beschreef: “Het heeft tijd nodig om circulariteit en een nieuw bedrijfsmodel te laten rijpen. Traagheid is in deze goed.’’

nieuwe-circulaire-invalshoeken_DDiD