Sociaal ondernemen in een Villa

Villa_La_Luz_DDiD

Transparantie door certificering?!

Maria en Martijn Sobels combineren een bijzondere B&B (bed & breakfast) met een net geopende winkel met producten die zoveel mogelijk op een verantwoorde manier zijn gemaakt. In de winkel zit ook een kleine tearoom, ook hier gaan gastvrijheid en duurzaamheid hand in hand.

In februari dit jaar benaderden Maria en Martijn Sobels DDiD: “We willen deze lente een winkel openen in Den Haag en zijn druk bezig om ons assortiment samen te stellen. We willen graag meer weten over richtlijnen of certificaten waar we op moeten letten voordat we producten in het assortiment opnemen. “

Doorvragen
Maria: “Wij streven hierbij naar een assortiment dat zoveel mogelijk bestaat uit producten die op duurzame wijze, volgens het principe van eerlijke handel of op biologische wijze gemaakt zijn. Onze ervaring is nu dat leveranciers vaak zeggen ‘nee hoor, we kennen onze toeleveranciers en als we maar weten dat er iets verkeerds in de fabrieken gebeurt, dan laten we zeker onze artikelen daar niet produceren. Voor ons is dat gemakkelijk gezegd en moeilijk te controleren. Daarom zouden wij willen weten of er een mogelijkheid is om te achterhalen of het verhaal ook echt klopt. We willen daarom ook meer weten over het productieproces.

Certificeringen zijn voor de inkoop van onze producten niet doorslaggevend maar het werkt wel fijner en maakt het meer transparant. Het mag niet onethisch geproduceerd zijn geen uitbuiting van mensen. Herkomst van materialen vinden we belangrijk. Ook daar merkten we dat niet iedere leverancier informatie daarover heeft. Bijvoorbeeld van een lamp is er wel informatie beschikbaar over de herkomst van het hout, maar niet over het gebruikte metaal. We merkten dat men ook regelmatig niet kon vertellen hoe er geproduceerd werd, soms ook omdat er teveel toeleveranciers zijn. We vragen sterk door maar als het niet klopt en het stokt ergens, dan weet je eigenlijk al genoeg en haken we af. We maken ook schapruimte vrij voor verhalen van unieke producten, ontstaan uit kleinschalige sociale projecten van mensen met een passie of talent. Ons assortiment is heel breed; van zeep tot sieraden en van een complete eethoek tot kandelaars. We willen in onze benadering niet belerend zijn, maar als een klant het verhaal achter een product wil weten, dan vertellen we het graag.“

Fair Trade principes
Er is geen wettelijk beschermde definitie van fair trade, maar de algemeen erkende definitie van fair trade is als volgt. Fair Trade is een handelsrelatie gebaseerd op dialoog, transparantie en respect die zich richt op meer gelijkheid in de internationale handel. Door het bieden van betere handelscondities en het veilig stellen van rechten van achtergestelde producenten in vooral ontwikkelingslanden, draagt dit bij aan duurzame ontwikkeling.

De World Fair Trade Organization (WFTO) is de wereldwijde organisatie voor eerlijke handel ofwel fair trade. Het WFTO logo is als keurmerk te verkrijgen alleen voor je organisatie en niet voor het certificeren van je product. Als je het keurmerk van WFTO hebt, dan houd je je aan de tien principes van Fairtrade.

Een van die principes is bijvoorbeeld dat elke speler in de keten vanuit zijn eigen positie verantwoordelijkheid heeft voor de herkomst van de grondstoffen, de kwaliteit van de producten, productieprocessen en het naleven van de fair trade normen. Een ander principe is gelijke kansen en dus geen discriminatie. Iedere producent of werknemer heeft recht op gelijke beloning bij gelijk werk, gelijke behandeling en arbeidskansen. Maar ook vrijheid van organisatievorming. Producenten hebben de vrijheid zich te organiseren in vakbonden. Geen kinderarbeid van kinderen onder de 16 jaar en als er meegeholpen wordt door kinderen mag dit nooit ten kosten gaan van scholing, gezondheid en tijd om te spelen.

Gerichte controle op milieu aspecten
Het ene keurmerk richt zich meer op het milieu en heeft bijvoorbeeld ook richtlijnen voor arbeidsomstandigheden opgenomen. Richtlijnen of criteria betekent niet altijd dat deze gericht gecontroleerd worden zoals bij het Bluesign label het geval is. Er kan voor arbeidsomstandigheden worden volstaan met audits of zelfs eigen verklaringen van de bedrijven. De Bluesign norm wordt vooral in de bewerking en productie van kleding toegepast. En is een algemeen geaccepteerd, betrouwbaar en proactief instrument om de milieuvriendelijkheid van de gehele textielproductieketen te certificeren. In plaats van zich alleen te focussen op eindproducten analyseert Bluesign alle aspecten van het productieproces – van grondstof tot chemische component, tot aan de natuurlijke resources. Voorafgaand aan de productie zijn onderdelen beoordeeld op basis van hun ecotoxicologische impact. Potentieel schadelijke stoffen kunnen dus worden geëlimineerd voordat de productie zelfs begint.

Het aantal eco labels en keurmerken neemt elk jaar toe. Er zijn al circa 500 ecolabels wereldwijd verdeeld over 25 industriële sectoren.

Gastvrijheid in de genen

Villa_La_Luz_DDiD_Martijn_Maria_SobelsDe winkel van Maria en Martijn is een uitbreiding op een eerdere onderneming. Eerder startten zij een Bed & Breakfast in een stadsvilla uit 1907 in Den Haag. In B&B Villa Lavendel staat gastvrijheid centraal, net als in de winkel Villa La Luz. Een tearoom mocht daarin dan ook niet ontbreken. Maria: “We wilden

voor de winkel geen standaard pand. We vonden het juist belangrijk om mensen in een huiselijke sfeer te verwelkomen. Dat past bij de lifestylewinkel die we zijn en bij ons assortiment.”

Op 14 juni 2014 openden zij hun winkel Villa La Luz, www.villalaluz.nl

Fotografie: Saint Basics