Training Circulair Ondernemen: Elektrische en Elektronische apparaten

Yokogawa_elektrische en elektronische apparatuur

Yokogawa

Wil je weten hoe je als bedrijf meer waarde kunt halen uit de hele levenscyclus van elektrische apparatuur? En welke financiële, sociale en ecologische voordelen met een circulaire aanpak te behalen zijn? Ontwikkel eigen circulaire businessmodellen en oplossingen.

In een serie van drie workshops gaan we met bedrijven in de eigen keten aan de slag om circulaire businessmodellen en design strategieën te leren toepassen.

 

In elektrische en elektronische apparaten zit nog veel meer waarde als het ingezameld wordt voor recycling. Denk bijvoorbeeld aan ICT- en huishoudelijke apparatuur, maar ook aan elektronische componenten in machines en apparaten. Deze apparaten en componenten hebben vaak een hoge omloopsnelheid en bevatten kritieke materialen met een relevante milieu-impact.

Europese regelgeving, zoals WEEE II, gaat er steeds meer op sturen om de materialen en componenten in deze apparaten beter te benutten. Bedrijven kunnen meer waarde benutten over de hele levenscyclus door zowel intern als met leveranciers producten maximaal circulair te maken, door bijvoorbeeld reparatie, refurbish en hergebruik. Ook modulariteit en standaardisatie dragen bij aan betere onderlinge uitwisselbaarheid.
Een doordachte keuze waarop nieuwe apparatuur wordt aangeschaft is ook bepalend voor levensduurverlenging van apparaten, net als het ontwikkelen van nieuwe klant-leverancier relaties. Denk bijvoorbeeld aan lease, huur of betaal-per-gebruik modellen.

Maar welke actoren en activiteiten zijn van belang om deze waardebenutting beter te gaan organiseren? En wat betekent dit voor het huidige ontwerpproces? Door het systematisch én creatief stellen en beantwoorden van dergelijke vragen, kom je erachter wat de beste circulaire waardepropositie is voor jouw product en onderneming.

De Circular Business Design Track bestaat uit drie ééndaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van twee maanden. Je maakt kennis met de mogelijkheden van circulair ondernemen en ontwerpen, verkent kansen daarvan voor je eigen business, en zet concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en businessmodellen

Workshop 1. Initiate 

Tijdens de eerste dag duik je diep in het gedachtegoed van de circulaire economie. Je onderzoekt samen met de andere deelnemers hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen komt door de toepassing van circulaire designprincipes. We starten met een serious game waarin je de voordelen van circulaire businessmodellen ervaart. In het tweede dagdeel wordt het concept van de circulaire economie geïntroduceerd en wordt uitgelegd hoe je met circulair design commercieel aantrekkelijke producten en diensten creëert voor klanten of gebruikers. Je verkent samen hoe verschillende circulaire ontwerpstrategieën daarbij ingezet kunnen worden.

Workshop 2. Ideate

In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire design strategieën en businessmodellen. De benoemde kansen uit de voorgaande workshop pakken we op en verkennen we verder samen met de trainers en andere deelnemers. Kennis, kunde en creativiteit worden gebundeld om in interactieve werkvormen alle verzamelde inzichten te verwerken tot potentiële circulaire producten en diensten. Deze worden altijd gekoppeld aan een circulair businessmodel. Het levert nieuwe mogelijkheden op in een range van aanpassingen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, tot volledige nieuwe concepten die de deur openen naar toekomstige circulaire diensten of aanpassingen in de keten.

Workshop 3. Implement

Tijdens de laatste workshop bereid je je voor op de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. Dit begint met het identificeren van het beste concept uit de vorige workshop. We kijken naar technische en commerciële haalbaarheid, gevolgen voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Je krijgt inzicht in de mogelijke consequenties en criteria van haalbaarheid. Daarna stel je een roadmap op met concrete vervolgstappen. Je verlaat de workshopserie uitgerust met de tools en kennis om je eigen organisatie te transformeren tot een circulaire koploper, met realistische concepten voor waardevolle producten en diensten.

Praktische informatie

Voor wie
-Bedrijven in elektrische en elektronische apparatuur zoals huishoudelijke- en ICT apparatuur.
-Bedrijven in elektronica ontwikkeling c.q. engineering OF toepassingen van componenten voor onder meer landbouw, koeltechniek en machine- en apparatenbouw.
Bedrijven die op jaarbasis veel verouderde apparatuur hebben, zoals grote kantoren of productiefaciliteiten
-Service bedrijven o.a. inzamel- en recyclebedrijven.

Per bedrijf doen twee personen mee, iemand die op strategisch niveau betrokken is bij business development / marketing / sales, en een tweede persoon die betrokken is bij design / productontwikkeling. In de Track nemen 10 bedrijven deel.

Data
26 september, 10 en 31 oktober 2018

Tijden
09.00 – 17.30 uur

Locaties
Centraal in het land

Kosten
€500,- ex. BTW per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. BTW, het gereduceerde tarief is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Workshop trainers
Deze Track wordt geleid door CIRCO-trainers Jeanette Levels-Vermeer  (LBP| Sight) en Stella van Himbergen (Dutch Design in Development).

Aanmelden
Meld je hier aan!

Elektrische en elektronische apparaten_DDiD_ Arburg

Circulair Elektrische en elektronische apparaten_DDiD