Training Circulair Ondernemen: Kringloopbedrijven

Met de snelle opkomst van de circulaire economie is de markt voor recycling en afval sterk in beweging. Nieuwe kansen dienen zich aan. Hoe kunnen kringloopbedrijven hun positie in de afvalketen behouden en versterken? In een serie van drie workshops werken deelnemers een circulaire propositie uit met een businessmodel, product(re)design en aanvullende diensten.

Er liggen kansen voor kringloopwinkels en hun partners voor meer producthergebruik door product- en materiaalstromen beter te sorteren. Ook het bieden van reparatiemogelijkheden is een manier om nieuwe klantleverancier-relaties te ontwikkelen en nieuwe afzetmarkten te bedienen. Dit biedt kansen om afvalstromen en kosten te reduceren en hiermee tegelijkertijd nog meer lokale werkgelegenheid voor doelgroepen te creëren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Maar het ontwikkelen van nieuwe circulaire producten en diensten blijkt nog niet eenvoudig. Waar begin je? Hoe kun je nieuwe kansen benutten en valkuilen vermijden? Op onder meer deze vragen krijg je antwoord tijdens de CIRCO Circular Business Design Track. Je maakt kennis met de mogelijkheden van circulair ontwerpen en ondernemen, verkent kansen daarvan voor je eigen business en maakt een concreet plan voor implementatie. De CIRCO Circular Business Design Track bestaat uit drie ééndaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van vier tot zes weken.

1. Initiate
Duik dieper in het gedachtegoed van de circulaire economie. Samen met andere bedrijven en ontwerpers wordt waardevernietiging in de huidige keten in beeld gebracht en per organisatie worden de circulaire kansen geïdentificeerd en geselecteerd.

2. Ideate
De meest kansrijke circulaire propositie uit de eerste workshop wordt in detail uitgewerkt met behulp van circulaire designmethoden en businessmodellen uit ‘Products that Last’. Dit resulteert in een circulaire klantpropositie met een businessmodel, product(re)design en aanvullende diensten.

3. Implement
Ieder bedrijf stelt een implementatie-roadmap op om zijn circulaire propositie naar de markt te brengen. Wanneer gebeurt wat, maar ook met wie om de benodigde veranderingen te realiseren? Al het materiaal van de Track wordt gedocumenteerd in een Circulair Business Canvas, waarna wordt afgesloten met een compacte pitch.

Praktische informatie

Voor wie?
Deze Track is bedoeld voor kringloopbedrijven en (partner)leden van de BKN. Per bedrijf doen twee personen mee, waarvan één op strategisch niveau betrokken is bij business development/marketing/sales en de ander bij design/productontwikkeling/inkoop. Aan de Track nemen tien bedrijven deel.

Data
22 mei, 5 en 19 juni 2019

Tijden
9.00 – 18.00 uur

Locatie
Centraal in het land, exacte locatie nader te bepalen.

Kosten
€ 500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt € 2000,- ex. btw, het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Trainers
Deze Track wordt geleid door CIRCO-trainers Stella van Himbergen (Dutch Design in Development) en Mars Holwerda (StudioMOM).

Aanmelden
Stuur een mail naar DDiD voor deze CIRCO Circular Business Design Track of meld je hier aan!