Transitie naar circulaire economie vol van start

Transitie circulaire economie_DDiDMaandag 15 januari zijn de vijf transitieagenda’s gepresenteerd in de Fokker Terminal in Den Haag. Deze transitieagenda’s geven invulling aan het Grondstoffenakkoord en richting aan de transitie naar een circulair Nederland in 2050. Dutch Design in Development is één van de ondertekenaars van dit Grondstoffenakkoord.

De transitieagenda’s gaan over vijf sectoren en ketens: kunststoffen, maakindustrie, bouw, consumptiegoederen en biomassa & voedsel. Het doel is de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Dutch Design in Development is als lid van het kernteam van CIRCO onderdeel van de plannen uit de transitieagenda’s. CIRCO is een programma waarbij ‘creating business through circular design’ centraal staat. In de drie transitieagenda’s over kunststoffen, consumptiegoederen en de maakindustrie heeft CIRCO een rol. Ook is het plan de activiteiten van CIRCO in te passen in een kenniscentrum voor circulair design en businessmodellen.

DDiD startte in januari 2017 als onderdeel van het CIRCO trainersnetwerk en coördineert sinds 2018 de sector Consumptiegoederen. Onder consumptiegoederen vallen o.a. producten zoals meubels, huishoudelijke apparaten, kleding en textiel, wegwerpproducten en verpakkingen.

DDiD is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van strategische relaties met partijen (bedrijven en instanties) in de sector en het initiëren en uitvoeren van CIRCO trainingen, ook wel Tracks genoemd. Via de tracks worden zo veel mogelijk (maak)bedrijven gemobiliseerd en opgeleid op het gebied van Circular Design en Business.

Internationale context

Voor de transitieagenda’s van de sectoren consumptiegoederen, maakindustrie en kunststof is de inzet dat het CIRCO programma versterkt en internationaal uitgebouwd wordt. Ook voor de Transitieagenda Bouw liggen er internationaal mogelijkheden als Nederland zijn voorsprong weet te vergroten. Circulair bouwen is in potentie een aantrekkelijk exportproduct.

De omslag naar een circulaire economie vindt veelal plaats in een internationale context. Veel producten komen tot stand in internationale ketens, waarbij grondstoffen van  verschillende landen komen en de handel zich uitstrekt over partijen in verschillende landen.

De internationale setting biedt zowel kansen (regelgeving, businesskansen) als mogelijke problemen (bijv. import van niet-recyclebaar materiaal). Bedrijven die succesvol experimenteren met circulaire producten en diensten kunnen internationaal concurrentievoordeel behalen.
Nederland staat bekend als internationaal koploper op het vlak van de circulaire economie maar kan ook heel wat leren van andere landen.

DDiD neemt de sector consumptiegoederen op zich en zal dit jaar verschillende tracks uitvoeren in samenwerking met de branche organisaties.

Meer weten? Neem contact op met DDiD
Lees hier meer over CIRCO en de transitieagenda’s.