Advies

DDiD is hét bureau gespecialiseerd in fair en green design, duurzame en circulaire productie en eerlijke handel en kan u adviseren over:

  • verschillen duurzame ontwerp- en productiestrategieën
  • toepassen van verschillende circulaire businessmodellen
  • product- en marktkansen voor fair en eco-design in Europa
  • succesvol product- en assortimentsontwikkeling: via duurzaam ontwerp en productie en sociaal ondernemerschap
  • vernieuwende duurzame grondstoffen, mogelijkheden van (rest)afval- en recyclemateriaal of  innovatie van productiemethoden, industrieel of ambachtelijk produceren
  • samenwerken met producenten in opkomende markten en ontwikkelingslanden (producenten management)

DDiD inspireert en helpt bij het vertalen van droom en visie naar een strategie en plan van aanpak om een productassortiment/label duurzaam te produceren en succesvol in de markt te zetten